Naši partneři

Ferien - spolek pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, z. s., je neziskovou organizací dětí a mládeže, která prostředky pro svoji činnost získává jednak z příspěvků od rodičů účastníků našich akcí, dále z dotací z veřejných rozpočtů a konečně z darů našich partnerů, sponzorů a příznivců.

Touto cestou se obracíme na potenciální partnery, sponzory a příznivce, kteří by chtěli přispět jakoukoli formou na činnost našeho spolku, zvláště na naše víkendové a táborové akce.

Obracíme se tímto na potenciální partnery s prosbou o některou z následujících forem podpory:

  • Reklamní předměty.
    Budou sloužit jako odměny dětem za jejich snažení při táborové činnosti. Předměty mohou být různorodé, např. tužky, trička, čepice, klíčenky, figurky, bločky, záložky, pexesa, kalendáře, hrnečky …atd. Jakákoliv drobnost je vítanou pomocí ve snaze udělat dětem radost.
  • Kancelářské potřeby.
    Krepák, lepidlo, nůžky, sešívačky, izolepy, bloky, papíry, připínáčky a jiné potřeby pro výtvarnou činnost dětí či přípravu rekvizit na hry a soutěže jako například karneval, celotáborová hra, Miss/ák, nebo úvodní divadla k etapovým hrám.
  • Finanční příspěvek.
    Příspěvek můžete zaslat formou daru na adresu nebo účet spolku (potvrzení o přijetí daru, sloužící k daňovým účelům pro snížení daňového základu dárce, zasíláme bezodkladně po jejím obdržení). Číslo účtu sdružení: Fio Banka 2001954606 / 2010

Každý náš partner, o kterém se dozvíme, bude zveřejněn formou umístění aktivního loga nebo jména na našich internetových stránkách, příp. jiným dohodnutým způsobem. Výslovné přání o nezveřejnění budeme respektovat.

Vaší případné pomoci a podpory si velice vážíme a upřímně děkujeme.

NAŠE PARTNERSKÉ ORGANIZACE:

Agentura7.cz, www.agentura7.cz
RS Jiskra, http://www.rsjiskra.cz/
Dvorská Bouda, http://dvorska-bouda.cz/
Kiez, www.kiez-sebnitz.de