Všeobecné informace k táborům

DOKUMENTY NEZBYTNÉ K POBYTU NA TÁBOŘE

 • Kartička zdravotní pojišťovny – můžete být i kopie.
 • Potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Lékařské potvrzení. Ke stažení zde. Toto potvrzení má platnost dvou let. Máte-li tedy zdravotní potvrzení ze školy v přírodě apod., není třeba vystavovat nové.
 • Potvrzení o úschově kapesného, podepsané taktéž zákonným zástupcem dítěte.

ROZDĚLENÍ DO ODDÍLŮ: Na táboře jsou oddíly rozděleny podle zaměření a věku dětí. V dopoledních hodinách se děti věnují aktivitám dle typu zaměření tábora, odpoledne a večer mají všichni společný táborový program plný her a zábavných činností.

SPOLEČNÉ UBYTOVÁNÍ: Požadavek na společné umístění dětí v pokoji nebo na chatce je třeba uvést v přihlášce v kolonce Poznámky/zdravotní stav. Všem požadavkům vycházíme v maximální možné míře vstříc, ale vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBOR:

Prostřednictvím internetového formuláře v sekci Přihlášky. Toto je námi preferovaný způsob přihlášení na tábor (šetří nám i Vám čas a peníze za poštovné). Ujistěte se prosím, že emailová adresa rodiče je správná. Na tento email Vám zašleme potvrzovací email, fakturu za tábor, a informace k táborům nebo o případných změnách. Komunikace mezi námi a rodiči probíhá emailem, pouze v krajních případech telefonicky.

Obdržené přihlášky v průběhu dvou pracovních dnů zpracujeme a pošleme Vám fakturu a dokumenty k táboru. Přihlášky a platby těsně před táborem s námi prosím konzultujte na telefonu 601 330 254.

Ujistěte se prosím, že telefon na rodiče je správný - toto je naprosto nezbytné v případě že Vás budeme muset kontaktovat během tábora.

ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE Z TÁBORA: Je možné pouze písemně, a to doporučeným dopisem.

JAK TÁBOR ZAPLATIT: Zálohu 1500 Kč je potřeba uhradit do týdne po přijetí zálohové faktury. Přihláška je považovány za závaznou teprve od chvíle kdy obdržíme zálohu nebo plnou platbu. Doplatek tábora je splatný nejpozději 15 dní před začátkem daného turnusu. Nedodržení platebních termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno zrušením přihlášky.

Platbu prosím proveďte převodem, vkladem na pobočce nebo poštovní poukázkou A na účet sdružení Ferien u Fio banky – 2001954606/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: U veškerých plateb uvádějte prosím jako variabilní symbol číslo faktury.

Platby v hotovosti: nepřijímáme, výjimkou mohou být na poslední chvíli přihlášené děti a platba přímo na táboře (po předchozí dohodě).

Možnost splátek: Platbu tábora je možné provést na více splátek, s tím že celková cena musí být zaplacena před nástupem dítěte na tábor. Splátky je nutné dohodnout telefonicky v pracovních hodinách na tel: 601 330 254. U každé splátky je potřeba jako variabilní symbol uvádět číslo faktury.

Pokud Vám na tábor přispívá zaměstnavatel, vyplňte prosím patřičné údaje v přihlášce. Fakturu za tábor vystavíme přímo na zaměstnavatele. V tomto případě se neplatí záloha za tábor.

Ferien - spolek pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, z. s. se v souladu s § 5 odst. 1 a násl. zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora a pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

POSKYTOVANÉ SLEVY

Na všechny námi pořádané tábory nabízíme tyto slevy:

 • Sleva na sourozence (platí pro účastníky, kteří se již našeho tábora v minulosti zúčastnili): sleva 300 Kč
 • Sleva za opakovanou účast: (pokud se v jednom kalendářním roce účastníte více turnusů nebo táborů pořádaných o.s. Ferien): Sleva 750,- Kč za každý druhý tábor nebo turnus.

STORNO PODMÍNKY A POPLATKY

Storno podmínky pokud nemáte zakoupenou Pojištění storna pobytu:

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: 1000 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: 1500 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: 2500 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: 100% ceny pobytu
 • Zrušení přihlášky kvůli nemoci: 500 Kč, nutné doložit doklad o nemoci
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň (kouření, alkohol, krádeže apod.): nevzniká nárok na vratku
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 100 Kč za každý následující den po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: nevzniká nárok na vratku
 • V případě náhradníka z Vaší strany: 0 Kč

Storno podmínky pokud máte zakoupené Pojištění storna pobytu:

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek snížen na 750 Kč
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek snížen na 1250 Kč
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: storno poplatek snížen na 2000 Kč
 • Zrušení přihlášky kvůli nemoci: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora (je potřeba doložit doklad od lékaře)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: vracíme 100 Kč za každý následující den po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 200 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: vracíme 200 Kč za každý následující den po dni odjezdu a nevyužité příplatkové aktivity
 • V případě náhradníka z Vaší strany: storno poplatek 0 Kč

ZPŮSOB VRÁCENÍ PLATEB ZA TÁBOR: Všechny žádosti o vrácení peněz podejte prosím písemně nebo emailem.

VYHOŠTĚNÍ ZA NEKÁZEŇ: pořadatel má právo vyloučit účastníka z tábora, pokud účastník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky, svévolně opustí areál konání akce nebo program, svojí agresivitou nebo jiným způsobem bude nebezpečný sobě nebo ostatním účastníkům, anebo pokud nebude respektovat řád tábora a pokyny výchovných pracovníků.

CO VZÍT S SEBOU NA TÁBOR: 5x tričko s krátkým rukávem, 2x košile flanelová, 1x svetr, 1x plavky, 14x spodní prádlo, 14x ponožky, 2x ponožky teplé, 1x pyžamo, 10x kapesníky, 2x tepláková souprava, 1x čepice se štítkem, 1x pláštěnka do deště nebo nepromokavá bunda, 1x větrovka, 1x malý batoh (chlebník), 1x domácí obuv, 1x holinky, 1x sportovní obuv, 1x turistická obuv, 1x baterka, láhev na pití, hygienické potřeby - mýdlo, zubní kartáček a pasta, šampón na vlasy, hřeben, žínka, jelení lůj, sáček na špinavé prádlo. Podle zálib dále knížku, hudební nástroj atd.

Upozornění: Seznam věcí je pouze orientační, je na Vás, rodičích, abyste ho doplnili, případně opravili podle individuálních potřeb dítěte tak, aby se mohlo účastnit programu za každého počasí a mohlo se vždy převléknout do suchého oblečení.

NEDOPORUČUJEME: Brát s sebou audiovizuální techniku všeho druhu, mobilní telefony, šperky a jiné cenné předměty (pouze na vlastní nebezpečí). Dále upozorňujeme na přísný zákaz pyrotechnických hraček, kouření a konzumace alkohol. nápojů.

UPOZORNĚNÍ: Škody na majetku způsobené vinou dítěte (prokopnuté dveře, rozbitá okna atd.) hradí rodiče v plném rozsahu. Za ztracené nebo poškozené telefony, přístroje a věci, které nebudou uloženy v táborovém sejfu, nemůžeme ručit.

ZAVAZADLO: pouze jedno – nejlépe kufr - označte jmenovkou dítěte, doporučujeme též označit monogramem všechny věci a podepsat obuv. U menších dětí doporučujeme přiložit též podrobný seznam věcí dítěte.

KAPESNÉ: Doporučujeme 200 – 500,- Kč (podle věku dítěte). U menších dětí je možno uložit peníze u vedoucích.

Nenašli jste zde všechny potřebné informace? Pošlete nám email: info@osferien.cz nebo volejte v pracovních hodinách na tel: 601 330 254.